Tương Tác Giữa Các Lá Page, Knight, Queen và King


Tương Tác Giữa Các Lá Page, Knight, Queen và King 1

 

PAGE KNIGHT
PAGE
 • đứa trẻ…đứa trẻ
 • hai người giống hai đứa trẻ con
 • trọng tâm vào nhân vật Page mạnh gấp đôi
 • cơ hội rõ rệt với hai viễn cảnh khác nhau
 • đứa trẻ nhỏ…người lớn/thanh thiếu niên/trẻ lớn
 • dễ cho qua…ám ảnh
 • vui vẻ…ảm đạm
 • lạc quan…bi quan
 • đơn giản…phức tạp
 • chấp thuận…nghi vấn
  PAGE KNIGHT
KNIGHT
 • người lớn/thanh thiếu niên/trẻ lớn
 • đứa trẻ…trẻ nhỏ
 • quyết liệt…nhẹ nhàng
 • ám ảnh…dễ cho qua
 • ảm đạm…vui vẻ
 • bi quan…lạc quan
 • phức tạp…đơn giản
 • nghi vấn…chấp thuận
 • người lớn…người lớn
 • thanh thiếu niên…thanh thiếu niên
 • hai thái cực đối lập của bản ngã
 • hai người hoặc nhóm cố định ở các vị trí khác nhau với rất ít điểm chung
 • trọng tâm vào nhân vật Knight mạnh gấp đôi
  PAGE KNIGHT
QUEEN / KING
 • người lớn…đứa trẻ
 • nghiêm túc…thoải mái
 • có trách nhiệm…thiếu chú ý
 • hạn chế…cho tự do
 • trang trọng…phóng túng
 • trưởng thành…trẻ con
 • có kế hoạch…tự phát
 • mệt mỏi…hồn nhiên
 • nghiêm trang…phô trương
 • kiến…châu chấu
 • người lớn…thanh thiếu niên/thanh niên
 • vừa phải…thái quá
 • bảo thủ…tự do
 • giả…trẻ
 • truyền thống…mới mẻ
 • bền vững…thử thách
 • chậm…nhanh
 • thận trọng…mạo hiểm
 • an toàn…nguy hiểm
 • ổn định…bất ổn

 

Tương Tác Ý Nghĩa Giữa Hai Lá Hoàng Gia Queen và King 

  QUEEN KING
QUEEN
 • người lớn…người lớn
 • đối tác ngang hàng
 • hai người lớn, trưởng thành, nhưng có quan điểm bản ngã khác nhau
 • tính nữ…tính nữ
 • trọng tâm vào nhân vật Queen mạnh gấp đôi
 • liên quan đến các mặt nội tâm
 • phụ nữ…đàn ông
 • tính nữ…tính nam
 • bên trong…bên ngoài
 • bị động…chủ động
 • hướng nội…hướng ngoại
 • gián tiếp…trực tiếp
 • nhẹ nhàng…dữ dội
 • có mối quan hệ…cá nhân
 • cảm xúc…hành động
 • bị…tự chủ động
 • làm theo trực giác…suy nghĩ logic
 • hợp tác…cạnh tranh
 • nhẹ nhàng…mạnh bạo
 • phòng thủ…tấn công
  QUEEN KING
KING
 • đàn ông…phụ nữ
 • tính nam…tính nữ
 • bên ngoài…bên trong
 • chủ động…bị động
 • hướng ngoại…hướng nội
 • trực tiếp…gián tiếp
 • dữ dội…nhẹ nhàng
 • cá nhân…có mối quan hệ
 • hành động…suy nghĩ
 • tự chủ động…bị
 • suy nghĩ logic…làm theo trực giác
 • cạnh tranh…hợp tác
 • mạnh bạo…nhẹ nhàng
 • tấn công…phòng thủ
 • người lớn…người lớn
 • đối tác ngang hàng
 • hai người lớn, trưởng thành, nhưng có quan điểm bản ngã khác nhau
 • tính nam…tính nam
 • trọng tâm vào nhân vật King mạnh gấp đôi
 • liên quan đến các mặt bên ngoài
 • tương tác với thế giới thực
5/5 - (1 bình chọn)

Related Posts