Diễn Giải Xuôi của Lá Bài 5 of Pentacles 1

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài 5 of Pentacles

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài 5 of Pentacles Dẫn nhập: Lá 5 of Pentacles có thể hàm chỉ thời điểm…
Diễn Giải Ngược của Lá Bài 5 of Pentacles 2

Diễn Giải Ngược của Lá Bài 5 of Pentacles

Diễn Giải Ngược của Lá Bài 5 of Pentacles Dẫn nhập: Lá bài 5 of Pentacles ngược có thể là…
Ý Nghĩa Lá Bài 5 of Pentacles Trong Tarot 3

Ý Nghĩa Lá Bài 5 of Pentacles Trong Tarot

5 of Pentacles Thời điểm khó khăn Sức khỏe kém Bị từ chối Trong Hành Động Trải nghiệm giai đoạn khó…
Diễn Giải Ngược của Lá Bài 4 of Pentacles 4

Diễn Giải Ngược của Lá Bài 4 of Pentacles

Diễn Giải Ngược của Lá Bài 4 of Pentacles Dẫn nhập: Lá bài 4 of Pentacles ngược thường ngụ ý…
Diễn Giải Xuôi của Lá Bài 4 of Pentacles 5

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài 4 of Pentacles

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài 4 of Pentacles Dẫn nhập: Lá 4 of Pentacles có thể là lá bài đại…
Ý Nghĩa Lá Bài 4 of Pentacles Trong Tarot 6

Ý Nghĩa Lá Bài 4 of Pentacles Trong Tarot

4 of Pentacles Chiếm hữu Kiểm soát Sự thay đổi bị chặn đứng Trong Hành Động Ý muốn chiếm hữu Giữ…
Diễn Giải Ngược của Lá Bài 3 of Pentacles 7

Diễn Giải Ngược của Lá Bài 3 of Pentacles

Diễn Giải Ngược của Lá Bài 3 of Pentacles Dẫn nhập: Lá 3 of Pentacles ngược nhìn chung là một…
Diễn Giải Xuôi của Lá Bài 3 of Pentacles 8

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài 3 of Pentacles

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài 3 of Pentacles Dẫn nhập: Lá 3 of Pentacles là một lá bài rất…
Ý Nghĩa Lá Bài 3 of Pentacles Trong Tarot 9

Ý Nghĩa Lá Bài 3 of Pentacles Trong Tarot

3 of Pentacles Làm việc nhóm Lập kế hoạch Thành tựu/xuất sắc Trong Hành Động Làm việc nhóm Hợp tác cùng…
Diễn Giải Ngược của Lá Bài 2 of Pentacles 10

Diễn Giải Ngược của Lá Bài 2 of Pentacles

Diễn Giải Ngược của Lá Bài 2 of Pentacles Dẫn nhập: Lá 2 of Pentacles ngược có thể là dấu…
Diễn Giải Xuôi của Lá Bài 2 of Pentacles 11

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài 2 of Pentacles

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài 2 of Pentacles Dẫn nhập: Lá 2 of Pentacles là lá bài về sự…
Ý Nghĩa Lá Bài 2 of Pentacles Trong Tarot 12

Ý Nghĩa Lá Bài 2 of Pentacles Trong Tarot

2 of Pentacles Cân bằng Linh hoạt Vui vẻ Trong Hành Động Tung hứng Giữ mọi thứ vững vàng Giải quyết…
Diễn Giải Ngược của Lá Bài Ace of Pentacles 13

Diễn Giải Ngược của Lá Bài Ace of Pentacles

Diễn Giải Ngược của Lá Bài Ace of Pentacles Dẫn nhập: Lá bài Ace of Pentacles ngược có thể là…
Diễn Giải Xuôi của Lá Bài Ace of Pentacles 14

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài Ace of Pentacles

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài Ace of Pentacles Dẫn nhập: Ace of Pentacles hàm ý rằng bạn hãy tận…
Ý Nghĩa Lá Bài Ace of Pentacles Trong Tarot 15

Ý Nghĩa Lá Bài Ace of Pentacles Trong Tarot

Ace of Pentacles Sức mạnh vật chất Sự thịnh vượng Tính khả thi Niềm tin tưởng Trong Hành Động Sử dụng sức…
Diễn Giải Ngược của Lá Bài King of Wands 16

Diễn Giải Ngược của Lá Bài King of Wands

Diễn Giải Ngược của Lá Bài King of Wands Dẫn nhập: King of Wands ngược có thể đại diện cho…
Diễn Giải Xuôi của Lá Bài King of Wands 17

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài King of Wands

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài King of Wands Dẫn nhập: Thường kết hợp với ký hiệu hoàng đạo của…
Ý Nghĩa Lá Bài King of Wands Trong Tarot 18

Ý Nghĩa Lá Bài King of Wands Trong Tarot

King of Wands Sáng tạo Truyền cảm hứng Mạnh mẽ Có sức lôi cuốn Táo bạo   Trong Hành Động Sáng…
Diễn Giải Ngược của Lá Bài Queen of Wands 19

Diễn Giải Ngược của Lá Bài Queen of Wands

Diễn Giải Ngược của Lá Bài Queen of Wands Dẫn nhập: Queen of Wands ngược có thể hàm ý chỉ…
Diễn Giải Xuôi của Lá Bài Queen of Wands 20

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài Queen of Wands

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài Queen of Wands Dẫn nhập: Queen of Wands là một trong những lá bài…
Ý Nghĩa Lá Bài Queen of Wands Trong Tarot 21

Ý Nghĩa Lá Bài Queen of Wands Trong Tarot

Queen of Wands Hấp dẫn Toàn tâm Nhiệt huyết Vui vẻ Tự tin Trong Hành Động Hấp dẫn Hấp dẫn và…
Diễn Giải Ngược của Lá Bài Knight of Wands 22

Diễn Giải Ngược của Lá Bài Knight of Wands

Diễn Giải Ngược của Lá Bài Knight of Wands Dẫn nhập: Khi lá bài Knight of Wands xuất hiện ngược,…
Diễn Giải Xuôi của Lá Bài Knight of Wands 23

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài Knight of Wands

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài Knight of Wands Dẫn nhập: Khi lá bài Knight of Wands xuất hiện, đây…
Ý Nghĩa Lá Bài Knight of Wands Trong Tarot 24

Ý Nghĩa Lá Bài Knight of Wands Trong Tarot

Knight of Wands Quyến rũ – Khô khan Tự tin – Tự mãn Dũng cảm – LIều lĩnh Mạo hiểm –…
Diễn Giải Ngược của Lá Bài Page of Wands 25

Diễn Giải Ngược của Lá Bài Page of Wands

Diễn Giải Ngược của Lá Bài Page of Wands Dẫn nhập: Những lá bài nhân dạng như các lá Page…