Ý Nghĩa Lá Bài Temperance Trong Tarot


XIV – Temperance

 • Chừng Mực
 • Cân Bằng
 • Sức Khỏe
 • Kết Hợp

 14 Temperance icon

Trong hành động:

 • Tìm thấy điểm dung hoà
 • Thể hiện sự điều tiết
 • Tránh vượt giới hạn
 • Làm nhẹ bớt hoàn cảnh khó khăn
 • Tìm kiếm ý nghĩa
 • Đạt được sự thoả hiệp
 • Bù đắp điều quá độ

Duy trì cân bằng

 • Trải nghiệm sự hoà hợp
 • Đạt được điểm cân bằng
 • Kết nối những mặt khác biệt
 • Nhìn thấy toàn diện
 • Củng cố sự hợp tác
 • Cảm thấy là trung tâm và an toàn

Sức khoẻ

 • Hồi phục năng lượng và thể chất
 • Chữa trị
 • Cảm thấy hài lòng
 • Phục hồi
 • Phát triển sức khỏe

Kết nối

 • Tập hợp những thứ cần thiết lại với nhau
 • Kết nối với những người khác
 • Hợp nhất
 • Tìm kiếm sự hòa trộn phù hợp
 • Tổng hợp
 • Kết hợp tất cả lại cùng nhau

Một Vài Lá Bài Đối Lập:

 • Tower – cách xa hết mức, tách rời
 • 5 of Wands – bất đồng, đối kháng, mất cân bằng
 • 7 of Cups – vượt qua giới hạn, ham mê quá mức
 • 5 of Swords – bất hòa, thiếu hài hòa
 • 5 of Pentacle – sức khỏe kém

Một Vài Lá Bài Hỗ Trợ:

 • World – tích hợp, tổng hợp, kết hợp
 • 2 of Cups – kết nối, làm việc cùng nhau
 • 3 of Cups – hợp sức, làm việc cùng nhau
 • 2 of Pentacles – cân bằng, tìm thấy sự hòa trộn phù hợp
 • 3 of Pentacles – làm việc nhóm, kết hợp

Mô Tả Chi Tiết:

Có những người thực sự rất điềm tĩnh. Họ có thể không nói nhiều, nhưng họ làm việc của bản thân mình một cách điềm tĩnh. Sự hiện diện của họ mang tính thoải mái vì họ rất có chừng mực. Đây là nguồn năng lượng của Temperance.

Chừng mực là thể hiện khả năng tiết chế và kiềm chế bản thân. Trong một thế giới đầy rẫy những đam mê lôi cuốn, ta cần thiết phải tìm thấy giới hạn cân bằng cho mình. Có thể xét đoán cũng có chút nhàm chán? Năng lượng của Temperance dường như có thể không gây kích động ở bên ngoài, mà mang tính yên bình của tâm bão. Mọi thứ xung quanh đang khuấy động lên, nhưng ở trung tâm nó vẫn là một điểm giữ cho mọi thứ được cân bằng.

Trong giải bài Tarot, lá Temperance có thể đại diện cho một nhu cầu điều hòa, đặc biệt khi có những lá bài cực độ hiện diện (như các lá Knight). Lá bài này có thể cũng cho thấy một nhu cầu về cân bằng. Trong các tình huống xung đột, Temperance cho biết sự thỏa hiệp và hợp tác là tối cần thiết. Hãy tìm kiếm cơ hội để mang các bên đối lập lại gần nhau. Thực tế, sự ôn hòa có thể mang nghĩa điều chỉnh bằng cách bổ sung thêm vào một thành phần mới. Bằng cách kết hợp và tái hợp, chúng ta sẽ tạo được một sự hòa hợp hoặc một giải pháp lý tưởng. Temperance là lá bài của sức khỏe tốt trong mọi khía cạnh – thể chất, tinh thần và cảm xúc. Khi đau yếu hoặc bệnh tật đang gây rắc rối, thì Temperance đem lại những hứa hẹn về sức sống và cảm giác hài lòng.

Ý Nghĩa Xuôi của Temperance

Ý Nghĩa Ngược của Temperance

Review Nếu Bài Viết Hữu Ích

Related Posts