Diễn Giải Xuôi của Lá Bài Ace of Pentacles 1

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài Ace of Pentacles

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài Ace of Pentacles Dẫn nhập: Ace of Pentacles hàm ý rằng bạn hãy tận…
Ý Nghĩa Lá Bài Ace of Pentacles Trong Tarot 2

Ý Nghĩa Lá Bài Ace of Pentacles Trong Tarot

Ace of Pentacles Sức mạnh vật chất Sự thịnh vượng Tính khả thi Niềm tin tưởng Trong Hành Động Sử dụng sức…
Diễn Giải Ngược của Lá Bài King of Wands 3

Diễn Giải Ngược của Lá Bài King of Wands

Diễn Giải Ngược của Lá Bài King of Wands Dẫn nhập: King of Wands ngược có thể đại diện cho…
Diễn Giải Xuôi của Lá Bài King of Wands 4

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài King of Wands

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài King of Wands Dẫn nhập: Thường kết hợp với ký hiệu hoàng đạo của…
Ý Nghĩa Lá Bài King of Wands Trong Tarot 5

Ý Nghĩa Lá Bài King of Wands Trong Tarot

King of Wands Sáng tạo Truyền cảm hứng Mạnh mẽ Có sức lôi cuốn Táo bạo   Trong Hành Động Sáng…
Diễn Giải Ngược của Lá Bài Queen of Wands 6

Diễn Giải Ngược của Lá Bài Queen of Wands

Diễn Giải Ngược của Lá Bài Queen of Wands Dẫn nhập: Queen of Wands ngược có thể hàm ý chỉ…
Diễn Giải Xuôi của Lá Bài Queen of Wands 7

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài Queen of Wands

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài Queen of Wands Dẫn nhập: Queen of Wands là một trong những lá bài…
Ý Nghĩa Lá Bài Queen of Wands Trong Tarot 8

Ý Nghĩa Lá Bài Queen of Wands Trong Tarot

Queen of Wands Hấp dẫn Toàn tâm Nhiệt huyết Vui vẻ Tự tin Trong Hành Động Hấp dẫn Hấp dẫn và…
Diễn Giải Ngược của Lá Bài Knight of Wands 9

Diễn Giải Ngược của Lá Bài Knight of Wands

Diễn Giải Ngược của Lá Bài Knight of Wands Dẫn nhập: Khi lá bài Knight of Wands xuất hiện ngược,…
Diễn Giải Xuôi của Lá Bài Knight of Wands 10

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài Knight of Wands

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài Knight of Wands Dẫn nhập: Khi lá bài Knight of Wands xuất hiện, đây…
Ý Nghĩa Lá Bài Knight of Wands Trong Tarot 11

Ý Nghĩa Lá Bài Knight of Wands Trong Tarot

Knight of Wands Quyến rũ – Khô khan Tự tin – Tự mãn Dũng cảm – LIều lĩnh Mạo hiểm –…
Diễn Giải Ngược của Lá Bài Page of Wands 12

Diễn Giải Ngược của Lá Bài Page of Wands

Diễn Giải Ngược của Lá Bài Page of Wands Dẫn nhập: Những lá bài nhân dạng như các lá Page…
Diễn Giải Xuôi của Lá Bài Page of Wands 13

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài Page of Wands

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài Page of Wands Dẫn nhập: Những lá bài nhân dạng như lá bài Page…
Ý Nghĩa Lá Bài Page of Wands Trong Tarot 14

Ý Nghĩa Lá Bài Page of Wands Trong Tarot

Page of Wands Sáng tạo Nhiệt huyết Tự tin Can đảm Trong Hành Động Sáng tạo Thực hiện một phương pháp…
Diễn Giải Ngược của Lá Bài 10 of Wands 15

Diễn Giải Ngược của Lá Bài 10 of Wands

Diễn Giải Ngược của Lá Bài 10 of Wands Dẫn nhập:  Khi lá bài 10 of Wands ngược xuất hiện,…
Diễn Giải Xuôi của Lá Bài 10 of Wands 16

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài 10 of Wands

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài 10 of Wands Dẫn nhập: Khi lá bài 10 of Wands xuất hiện, bạn…
Ý Nghĩa Lá Bài 10 of Wands Trong Tarot 17

Ý Nghĩa Lá Bài 10 of Wands Trong Tarot

10 of Wands Quá sức Gánh nặng Cam chịu Trong Hành Động Quá sức Cố làm việc quá nhiều Từ chối…
Diễn Giải Ngược của Lá Bài 9 of Wands 18

Diễn Giải Ngược của Lá Bài 9 of Wands

Diễn Giải Ngược của Lá Bài 9 of Wands Dẫn nhập: Lá bài 9 of Wands ngược hàm ý một…
Diễn Giải Xuôi của Lá Bài 9 of Wands 19

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài 9 of Wands

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài 9 of Wands Dẫn nhập: Phần lớn bộ Wands cơ bản là những lá…
Ý Nghĩa Lá Bài 9 of Wands Trong Tarot 20

Ý Nghĩa Lá Bài 9 of Wands Trong Tarot

9 of Wands Phòng vệ Kiên nhẫn Chịu đựng Trong Hành Động Phòng vệ bản thân Nhận thức ý chí yếu…
Diễn Giải Ngược của Lá Bài 8 of Wands 21

Diễn Giải Ngược của Lá Bài 8 of Wands

Diễn Giải Ngược của Lá Bài 8 of Wands Dẫn nhập: Giống như lá 8 of Wands xuôi, nhìn chung…
Diễn Giải Xuôi của Lá Bài 8 of Wands 22

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài 8 of Wands

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài 8 of Wands Dẫn nhập: Có thể bạn đang có nhiều việc chưa giải…
Ý Nghĩa Lá Bài 8 of Wands Trong Tarot 23

Ý Nghĩa Lá Bài 8 of Wands Trong Tarot

8 of Wands Hành động nhanh Kết thúc / dứt điểm Tin tức Trong Hành Động Hành động nhanh Thực hiện…
Diễn Giải Ngược của Lá Bài 7 of Wands 24

Diễn Giải Ngược của Lá Bài 7 of Wands

Diễn Giải Ngược của Lá Bài 7 of Wands Dẫn nhập: Khi lá bài 7 of Wands ngược xuất hiện,…
Diễn Giải Xuôi của Lá Bài 7 of Wands 25

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài 7 of Wands

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài 7 of Wands Dẫn nhập: Khi lá bài 7 of Wands xuất hiện, nhiều…