Tin Tức Thời Sự

Justin Bieber Spent the Night at Selena Gomez’s House | Daily Celebrity News | Splash TV

Dưới đây là bức ảnh độc quyền của xe Justin Bieber rời khỏi nhà Selena Gomez trong giờ buổi sáng sớm.

và chúng ta có những bức ảnh của anh ấy đến vào đêm hôm trước.

Vì vậy, nếu bạn thêm hai và hai lại với nhau.

đó là hợp lý để kết luận rằng ông đã trải qua đêm, đúng? Chuyện kể rằng các cặp vợ chồng cựu chỉ là bạn.

và họ đã chậm kết nối lại kể từ khi cô đã trải qua ca phẫu thuật ghép thận.

Nhưng tin đồn có nó chúng ta không nên nhìn vào nó quá nhiều.

Báo cáo vẫn đang cho thấy Selena và The Weeknd vẫn là một mục, và Justin và Selena là chỉ có bạn bè.

Nhưng bạn biết câu nói cũ: nơi có khói có lửa.

Tags
Show More
Close