Nguồn Hàng TaoBao

Taobao Link Converter – Google Sheets

Nhấp vào 'Add-ons' và sau đó 'Script Editor' Xóa mã hiện Sao chép và dán đoạn mã mới Nhấp vào 'Save' và đưa ra kịch bản một cái tên.

Nhấp vào 'OK' Chọn chức năng 'OnOpen' để chạy Nhấp vào 'Run' và 'Quyền xét' Click vào tài khoản của bạn, sau đó nhấp vào 'Nâng cao' và 'Tới TaobaoTools' Nhấp vào 'Cho phép' Quay trở lại bảng tính của bạn, bây giờ có một mới 'Chuyển đổi Taobao Liên kết' tùy chọn trình đơn! Chọn liên kết (s) bạn muốn chuyển đổi, sau đó nhấp vào 'Chuyển đổi Taobao Liên kết' và 'Chuyển đổi' Bạn có thể chọn nhiều liên kết để chuyển đổi cùng một lúc.

Cảm ơn đã xem!.

Tags
Show More

Check Also

Close
Close