Nguồn Hàng TaoBao

taobao

Nhấp vào 'Tiện ích bổ sung' và sau đó 'Trình chỉnh sửa tập lệnh' Xóa mã hiện có Sao chép và dán mã mới Nhấp vào 'Lưu' và đặt tên cho tập lệnh.

Nhấp vào 'OK' Chọn chức năng 'onOpen' để chạy Nhấp vào 'Chạy' và 'Đánh giá Quyền' Nhấp vào tài khoản của bạn, sau đó nhấp vào 'Nâng cao' và 'Chuyển đến TaobaoTools' Nhấp vào 'Cho phép' Quay trở lại bảng tính của bạn, bây giờ có một tùy chọn trình đơn 'Chuyển đổi Liên kết Taobao' mới! Chọn (các) liên kết bạn muốn chuyển đổi, sau đó nhấp vào 'Chuyển đổi Liên kết Taobao' và 'Chuyển đổi' Bạn có thể chọn nhiều liên kết để chuyển đổi cùng một lúc.

Cảm ơn đã xem!.

Source: Youtube

Tags
Show More

Check Also

Close
Close