Nguồn Hàng TaoBao

taobao

Tệ lắm, chú thích đó biến mất quá sớm! Nó có nghĩa là để nói: "Tiếp theo, hàn sắt xử lý lắp ráp, trong đó chấp nhận một Hakko T12 loạt hàn tip.

".

Source: Youtube

Tags
Show More

Check Also

Close
Close