Nguồn Hàng Alibaba

Feature: Alibaba Cloud Founder; Dr Wang, Alibaba | The Computing Conference

>> SiliconANGLE Truyền thông trình bày.

theCUBE! Bao gồm hội nghị thường niên của AlibabaCloud.

Mang đến cho bạn bởi Intel.

Bây giờ, đây là John làm da thú.

>> Xin chào tất cả mọi người, tôi là John làm da thú, người đồng sáng lập của SiliconANGLE, Wikibon, và theCUBE.

Chúng tôi đang ở đây cho một cuộc trò chuyện độc quyền Cube tại hội nghị Alibaba đám mây ở đây tại Hàng Châu, Trung Quốc.

Chúng tôi ở đây với Tiến sĩ Wang, ai là chủ tịch Ủy ban Công nghệ Tập đoàn Alibaba cũng như người sáng lập Alibaba Cloud, ở đây tại Bảo tàng mới của Inspiration tại sự kiện này.

Cảm ơn đã dành thời gian với tôi.

>> Cảm ơn các bạn đã đến.

>> Vì vậy, trước khi chúng ta nói về Alibaba Cloud và mọi sự tốt lành xảy ra ở đây tại hội nghị, nói về Bảo tàng này Inspiration.

Đó là mới, và nó có loại một chủ đề trưng bày.

Bạn loại đi qua thời gian.

động lực và nguồn cảm hứng cho các bảo tàng là gì? >> Yeah, tôi nghĩ các từ khóa cho các bảo tàng, cảm hứng, thực sự là nguồn cảm hứng mà bắt đầu bảo tàng.

Tôi có thể nói rằng có hai, thực sự là nghệ sĩ suy nghĩ về điều đó.

Điều đầu tiên thực sự là khi mọi người, mọi người mất rất nhiều điều cho các cấp.

Một trong những mục tiêu cho bảo tàng này, nó chỉ cho thấy những người mà họ có thể nhìn thấy mỗi ngày.

Nhưng chỉ cho họ, chỉ, wow, được rồi, đó là khác biệt so với những gì tôi nghĩ.

Tôi nghĩ rằng có rất nhiều người đưa cho các cấp, nhưng nó thực sự là một phát minh vĩ đại, một lớn đóng góp nhân lực cho toàn xã hội.

Tôi nghĩ rằng một điều thực sự về điều đó mọi người đều hiểu lý do tại sao chúng tôi đến đây hôm nay là.

Vì vậy, đó là điều đầu tiên.

Điều khác là thực sự về khoa học và công nghệ.

Khi mọi người đang nói về khoa học và công nghệ, người ta thường sẽ nói, cho dù chúng ta có thể kết hợp khoa học và công nghệ.

Nhưng tôi không nghĩ đó là cách đúng đắn để mô tả mối quan hệ giữa khoa học và công nghệ.

Tôi có thể nói khoa học và công nghệ, thực sự là hai mặt của một đồng xu.

Tôi thực sự muốn xem, để cho mọi người nhìn thấy hai bên thay vì trộn với nhau và có một Điều.

Vì vậy, đó là hai điều đó là song song, giống như zero và một.

Họ là hai điều.

Khi họ đang đặt lại với nhau trong một máy tính, những điều tuyệt vời xảy ra.

Nếu bạn kết hợp các zero và một, như một nửa cái gì đó, sau đó nó chỉ là không vui đó.

Vì vậy, tôi thực sự muốn chắc chắn đó là bảo tàng khoa học và nghệ thuật thay vì hỗn hợp của khoa học và nghệ thuật.

Vì vậy, đó là một điều.

Một điều khác thực sự là về sự linh hứng của tương lai.

Hầu hết các bảo tàng thực sự là về quá khứ, để hiển thị như thế nào chúng tôi có trong quá khứ, và với ít hơn vào nguồn cảm hứng để giúp mọi người phải suy nghĩ về tương lai.

Bảo tàng này thực sự là, khi chúng ta nghĩ về tất cả mọi thứ trên đây, chúng tôi đã nói về trong quá khứ, nhưng chúng tôi muốn chắc chắn mọi người nghĩ về tương lai.

Đó là toàn bộ ý tưởng về bảo tàng.

>> Và ngành công nghiệp máy tính là khá trẻ, nếu bạn quay trở lại máy tính hiện đại.

Nhưng bạn loại có một mất ở đây về cách công nghệ thực sự được nhúng vào trong cuộc sống.

Nói thêm về điều ảnh hưởng vì điều đó dường như để dịch cho hội nghị ở đây tại Alibaba, công nghệ đó không phải là chỉ là về tốc độ và thức ăn, đó là về sự hội nhập vào cuộc sống.

>> Yeah, và tôi nghĩ rằng từ bảo tàng này, chúng ta có thể thấy thực sự tôi tìm lại nguồn gốc của tất cả các công nghệ này.

Khi mọi người đang nói về công nghệ máy tính, tôi thực sự muốn nói về công nghệ điện toán.

Và sau đó chúng ta có thể tìm lại, xem thực sự là con người là thiết bị tính toán tín hiệu đầu tiên.

Mẹ thiên nhiên của chúng tôi tạo ra cho chúng ta.

Nếu bạn nhìn vào những điều tương tự khác, bạn thực sự có thể thấy nguồn gốc của đó.

Tôi nghĩ rằng trong bảo tàng này chúng ta nói về hai điều thực sự ban đầu.

Đầu tiên là về nguồn gốc bản chất của Internet.

Khi nói về Internet, người ta nói về cơ sở hạ tầng công nghệ hiện tại của chúng ta về Internet.

Khi bạn nhìn vào lịch sử nhân loại, làm thế nào được khi người ta đi bộ, bạn tạo một Internet cho Trái đất? Bạn có thể thấy rất nhiều thứ có thể theo dõi lại.

Sau đó, với loại dấu vết trở lại, bạn có thể giúp chúng ta suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra kế tiếp.

Các dấu vết của các ý tưởng ban đầu là thực sự rất quan trọng nếu bạn đang suy nghĩ về công nghệ.

>> Nói về câu chuyện của Alibaba Cloud.

Đó không phải là, Đó là mới, Amazon đã có nó cho xung quanh, đầu những năm 2000.

Nhưng các bạn đến ngay sau khi Amazon, 2009.

Vẫn còn trẻ và đang phát triển.

Làm thế nào để Alibaba đám mây đưa văn hóa của nguồn cảm hứng này? một số nguyên tắc thiết kế của Alibaba đám mây là gì? >> Thực ra tôi sẽ nói Alibaba Cloud là khác nhau từ Amazon Cloud.

Theo nghĩa chúng ta có tầm nhìn khác nhau về tương lai.

Thật không may, mặc dù chúng ta đang đặt dưới cùng ô máy tính được gọi là điện toán đám mây của phương tiện truyền thông, Tôi sẽ nói như thế.

Vì vậy, chúng ta là khác nhau, theo nghĩa khi Amazon, thực sự tôi tỏ lòng tôn kính tuyệt vời để Amazon.

Khi Amazon bắt đầu điện toán đám mây, họ đang thực sự nói về các tiện ích.

Họ đang nói về làm thế nào để cắt giảm chi phí xuống.

Vì vậy, về cơ bản, họ bắt đầu với chi phí thấp của cơ sở hạ tầng CNTT.

Đó là những gì tôi hiểu.

Khi tôi bắt đầu Alibaba Cloud, chúng ta biết rằng thực sự coi trọng chi phí cho chắc chắn.

Nhưng chúng ta biết rằng thực sự là một phần tính toán là quan trọng hơn so với chi phí nếu bạn suy nghĩ về kỷ nguyên dữ liệu lớn.

Chúng tôi bắt đầu với suy nghĩ đó là điện toán đám mây acentric.

Khi bạn nhìn vào cuốn sách nhỏ đầu tiên của chúng tôi và chúng tôi đặt những lời đằng kia.

Đó là gần chín năm về trước.

Chúng tôi gọi nó là điện toán đám mây acentric.

Thay vì điện toán đám mây CNTT tập trung.

thực sự này, nó không chỉ là một sự khác biệt ý tưởng.

Nó thực sự, cuối cùng, chịu ảnh hưởng của cơ sở hạ tầng công nghệ cơ bản.

toàn bộ cơ sở hạ tầng công nghệ cơ bản của chúng tôi được thiết kế cho các dữ liệu, thay vì chỉ cho việc triển khai CNTT.

>> Jack Ma đã nói về cuộc cách mạng công nghiệp này, chuyển đổi kỹ thuật số này.

Có gì đập vào mắt tôi là các bạn có cùng một nghệ thuật và khoa học năng động, nghệ thuật và khoa học đến với nhau, nhắc nhở tôi về công nghệ Steve Jobs nghệ thuật tự do suy nghĩ rằng bầy sáng tạo mới.

Chắc chắn iPhone là một ví dụ tuyệt vời về điều đó như một trong những nhiều điều.

Nhưng bây giờ thế hệ mới đang đến với nhau.

Bạn có một nghệ sĩ lớn tập trung ở đây tại sự kiện này.

lễ hội âm nhạc, không chỉ là công nghệ.

Làm thế nào là một phần của sự tập trung tại sự kiện ở đây? Điều đó có ý nghĩa gì với các nhà phát triển mới? >> Tôi nghĩ rằng nó thực sự là qua đằng sau đó.

Nếu bạn đang suy nghĩ về công nghệ và bây giờ thương mại điện tử, có chuyện gì thực sự là một điều đằng sau rằng đó là thực sự thay đổi con đường của cuộc sống của người dân? Computing trong ý nghĩa đó, điện toán không chỉ là công nghệ.

Nó thực sự cái gì đó thay đổi cách sống của mỗi người.

Tôi nghĩ rằng thương mại điện tử thay đổi cách sống của mỗi người.

Trong ý nghĩa đó, họ đều giống nhau.

Nếu bạn nhìn vào cuộc sống của người dân, họ sẽ không chỉ sống trên công nghệ.

Họ sẽ không chỉ sống trên nghệ thuật.

Họ cần một cuộc sống, tình yêu có nghĩa là tất cả mọi thứ.

Về bản chất, chúng ta phải chắc chắn rằng khi người tiêu dùng, họ cần một cái gì đó nhiều hơn chỉ là một điều.

Tôi nghĩ rằng chúng tôi rất may mắn chúng tôi hiểu điều đó.

Nếu bạn đang nghĩ về những người trẻ, tôi sẽ cung cấp cho bạn một vài số điện thoại về hội nghị này mọi người về giới trẻ.

Ở Trung Quốc, chúng tôi có một từ rất cụ thể nói về những người trẻ một vài năm trước đây.

Chúng ta gọi là 'badiho'.

Về cơ bản nó có nghĩa là thế hệ sinh ra trong những năm 80.

Khi người ta nói về 'jodiho', mà về cơ bản có nghĩa là những người sinh ra sau năm 90.

Và sau đó mọi người nói về 'leniho' nó về cơ bản những người sinh ra sau năm 2000.

Tôi nghĩ rằng hầu hết các du khách cho hội nghị này là 'leniho', 'jodiho', và 'badiho'.

Đây là tất cả trẻ, tất cả những người trẻ tuổi.

>> Văn hóa kỹ thuật số.

>> Đó là một nền văn hóa kỹ thuật số.

Tôi thà sử dụng chữ riêng của tôi trong cuốn sách tôi sẽ nói thay vì kỹ thuật số.

Đối với tôi, thế hệ kỹ thuật số đã là một thế hệ cũ tôi sẽ nói.

Tôi muốn gọi đây là thế hệ trực tuyến.

Họ làm tất cả mọi thứ trên mạng.

Ngay cả những thế hệ cuối cùng làm rất nhiều thứ kỹ thuật số bởi vì kỹ thuật số là ở khắp mọi nơi.

Nhưng tôi muốn nhấn mạnh nó là một hệ trực tuyến.

Họ làm tất cả mọi thứ trên mạng.

>> Tiến sĩ Wang, nói về dữ liệu.

Bạn nói đó là thành phần quan trọng, nhiên liệu cho sự đổi mới.

Đó là ảnh hưởng đến dự án não thành phố bạn đang làm.

Nói về bộ não thành phố và vai trò của dữ liệu và làm thế nào đó là ảnh hưởng đến xã hội người ngoài kia chắc chắn đây ở Trung Quốc, giao thông đông đúc.

Đây chỉ là một ví dụ về những gì khác là ra khỏi đó.

>> Được rồi.

Thành phố não thực sự đó là, một lần nữa nó có nghĩa là những thứ khác nhau dựa trên quan điểm.

Một điều có lẽ quan trọng là dữ liệu.

Đây là lần đầu tiên thực sự tôi nghĩ rằng thay vì sử dụng các dữ liệu lớn, nó tốt hơn để sử dụng những gì tôi gọi là kết quả dữ liệu.

Đó là một lời tốt hơn so với dữ liệu lớn.

Tôi nghĩ rằng một trong những suy nghĩ cơ bản cho não thành phố là chúng ta tìm thấy một đội quân của con người.

Con người cuối cùng nhận ra thực tế rằng kết quả dữ liệu là tài nguyên quý giá nhất cho thành phố, thay vì đất đai và cấp nước.

Bởi vì chúng ta đã biết rằng đất bị hạn chế.

Việc cung cấp nước bị hạn chế.

Cái này rất quan trọng.

Nó không xem dữ liệu như là một điều không cần thiết.

Nó chỉ là một phần của hệ thống CNTT của bạn.

Cuối cùng chúng tôi nhận ra rằng dữ liệu là một phần của thành phố thay vì một phần của hệ thống CNTT thành phố của bạn.

Tôi nghĩ rằng đó là một suy nghĩ bước nhảy vọt ếch, ít nhất là đối với tôi.

Khi nó đã đến đó, và bạn nhận ra rằng ngày nay tất cả các hệ thống CNTT hiện có thể không thực sự thực sự nắm lấy dữ liệu.

hệ thống CNTT là chỉ để hỗ trợ những người làm công việc họ sử dụng để làm.

Và sau đó bạn nhận ra rằng chúng ta cần một cơ sở hạ tầng để thực sự làm cho giá trị từ dữ liệu.

Cũng giống như chúng tôi có cung cấp nước cho thành phố, sau đó bạn có thể sử dụng hồ chứa.

Nếu không, các hồ chứa nước là vô ích cho thành phố.

Tôi nghĩ rằng não thành phố cũng giống như một hệ thống cấp nước cho dữ liệu.

Thành phố này cuối cùng có thể tiêu thụ đó.

Chúng tôi bắt đầu nghĩ đó là một cơ sở hạ tầng mới cho thành phố giống như hệ thống cấp nước, giống như lưới điện, giống như bất kỳ hệ thống cách.

Đó là cách chúng ta suy nghĩ về nó.

Đây là điều đầu tiên.

Lý do chúng tôi đã đến hệ thống giao thông là đây là vấn đề mỗi thành phố có khoảng thế giới.

Từ trình bày của ngày hôm qua của tôi, tôi chỉ nói đùa về việc chúng ta xây dựng hai con đường cho thành phố, trong đó là quá nhiều.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều người nhận ra nó.

Đó là lý do Boston có dự án.

Họ muốn có được tất cả những con đường dưới bề mặt.

Dưới bề mặt.

Nhưng nó vẫn còn một con đường.

Nó vẫn còn đắt.

Bạn biết bao nhiêu tiền mà họ bỏ ra chỉ để di chuyển tất cả các con đường.

>> Các đào lớn, tôi nhớ, đó là là– >> Vâng, đó là một cuộc khai quật lớn.

Tôi không nghĩ rằng đó là, đó là tốt cho hệ thống giao thông, nhưng tôi không nghĩ đó là số một đường cho sự phát triển của thành phố.

Tôi nghĩ có lẽ hầu hết các thành phố không có tiền để làm điều đó.

Có gì não thành phố dữ liệu muốn làm cho dù chúng ta có thể lấy nguồn dữ liệu và chúng ta có thể tối ưu hóa mọi khía cạnh của thành phố vì vậy chúng tôi có thể sử dụng tài nguyên ít hơn để hỗ trợ tăng trưởng của thành phố.

Khi chúng ta bắt đầu với giao thông, đó là chỉ để chắc chắn, bạn có biết rằng khi chúng ta sử dụng dữ liệu để tối ưu hóa đèn giao thông, ý tưởng đằng sau mà thực sự chúng tôi sử dụng các dữ liệu để tối ưu hóa thời gian.

Làm thế nào để chỉ đọc thời gian.

Nó không chỉ là đèn.

Và sau đó nếu bạn đang nghĩ, khi chúng tôi trình bày cuối cùng, nếu bạn có đủ dữ liệu, sau đó chúng ta có thể có những con đường ít trong thành phố nhưng vẫn có giống nhau.

>> Vì vậy, Internet of Things là xu hướng nóng nhất.

máy học tập 0bviously và trí tuệ nhân tạo là một phần của điều đó, và đám mây quyền hạn cạnh mới này của mạng, và các dữ liệu có chảy.

Vậy câu hỏi mà rất nhiều chuyên gia công nghệ đang architecting các giải pháp đặt ra là làm thế nào để bạn thực hiện các dữ liệu đi vào một độ trễ rất thấp? Mà có sức mạnh tính toán.

Đó là mất rất nhiều công nghệ.

Làm thế nào để Alibaba đám mây suy nghĩ về kiến ​​trúc? Rõ ràng bạn có một đối tác chiến lược như Intel, rõ ràng với rất nhiều sức mạnh tính toán.

Bạn có suy nghĩ khác nhau xung quanh việc di chuyển dữ liệu.

Nếu nó giống như nước, nó cần phải chảy.

Vì vậy, thời gian thực là thực sự quan trọng, nhưng những chiếc xe tự lái, thời gian thực là xuống đến phần nghìn giây, nano giây.

Bạn nghĩ thế nào về điều đó như một chuyên gia? >> Tôi nghĩ rằng, nếu bạn quay trở lại với Internet của sự vật, tôi nghĩ rằng nó vẫn còn Internet.

Tôi có thể nói cuối cùng, nếu bạn đang suy nghĩ về điện toán đám mây từ và nhân dân sử dụng máy tính cạnh và người nói về Internet của sự vật.

Đối với tôi, nó chỉ là những tính toán của Internet.

Điện toán đám mây là máy tính của Internet và cạnh máy tính được tính toán trên Internet.

Ngay cả những IOT là máy tính của Internet.

Nếu bạn đang nói về các dữ liệu, tôi nghĩ rằng cuối cùng nó thực sự về các dữ liệu trên Internet.

Đó không phải là dữ liệu trên cảm biến.

Đó không phải là dữ liệu trên đám mây.

Về cơ bản nó là dữ liệu trên Internet.

Tôi mong chờ cuối cùng cơ sở hạ tầng Internet sẽ được cải thiện đáng kể.

Nó không phải là một đám mây được cải thiện.

Nó không được cải thiện tính cạnh.

Hoặc đó là sự cải thiện của IOT.

Nhưng nó thực sự, >> Cùng.

>> nó với nhau.

>> Vì vậy, Intel, tôi đã bao phủ chúng, Mobile World Congress hồi đầu năm.

Và rõ ràng lăm G.

Bạn cần lớp phủ di động, đó là siêu quan trọng.

Bạn cũng có end-to-end bên trong đám mây.

Rõ ràng Intel là một đối tác chiến lược.

bạn có thể nói chuyện về mối quan hệ bạn có với Intel? Và cũng có triết lý của mình, nói về mặt kỹ thuật, với hệ sinh thái? Bởi vì nó không chỉ là Intel, đó là tất cả mọi người.

Có rất nhiều người dân ở đây, tại sự kiện này.

các công ty Mỹ cũng như các công ty quốc tế hiện nay sẽ là một phần của hệ sinh thái của mình.

>> Trên thực tế, chúng tôi chắc chắn có một mối quan hệ rất tốt với Intel.

Tôi nghĩ rằng chúng ta chia sẻ trong một nghĩa nào đó tầm nhìn tương tự.

Tôi nghĩ rằng một số điều thực sự là về những người tìm hiểu về tầm quan trọng của các máy tính là.

Đối với tôi, Intel không có nghĩa là, một chip bán công ty.

Intel thực sự là nhà cung cấp sức mạnh tính toán.

Đó là những gì tôi hiểu.

Và chúng ta có thể mong đợi cuối cùng toàn bộ hệ sinh thái thực sự về việc ai sẽ cung cấp khả năng tính toán.

Ai sẽ là người cung cấp cơ sở hạ tầng để làm cho dữ liệu? Thay vì cung cấp chỉ thiết bị, cuối cùng sự cần thiết của máy tính, và sự cần thiết cho dữ liệu, sẽ là thách thức đối với mỗi công ty, bao gồm Alibaba Cloud.

Chúng tôi không phải là, chúng ta không tránh khỏi những thách thức này.

Chúng tôi sẽ cảm nhận được thách thức tương tự.

Những gì chúng ta muốn làm là thực sự chắc chắn rằng với tất cả các đối tác, cung cấp đủ máy tính trong 10 hoặc 20 năm tới.

Chúng tôi muốn chắc chắn rằng có đủ luồng dữ liệu trong 10 năm tới.

Trong ý nghĩa đó, nó không phải là hệ sinh thái truyền thống như như bạn làm điều này và bạn làm điều đó.

Đó là cơ bản như thế nào chúng ta có thể làm việc cùng nhau để thực sự chắc chắn rằng chúng tôi có các thách thức đối với dữ liệu và máy tính trong 10 năm tới.

>> Hôm qua chúng ta đã tin rằng các bạn công bố 15, xây dựng và R & D so với sau ba năm, đó là rất nhiều tiền.

Ngoài ra nó có một cái nhìn rất quốc tế và toàn cầu.

Các viện nghiên cứu với folks trẻ.

Alibaba Cloud sẽ là một phần của điều đó, tôi giả sử.

Tôi rất muốn có được những suy nghĩ của bạn về cách bạn sẽ thấy giao nhau đó.

Nhưng câu hỏi cho bạn là các đám mây thế giới ngày nay đang chuyển động ở tốc độ rất, rất nhanh.

Chúng tôi đang nhìn thấy Amazon, ví dụ, đã là tốt nhất về thông báo mới mỗi năm.

Không một hoặc hai, giống như một tấn thông báo, rất nhiều.

How are you chàng trai sẽ tiếp tục giữ tốc độ? Để di chuyển nhanh hơn bởi vì bộ não của thành phố là một dự án tuyệt vời, nhưng nó sẽ có nhiều sự phát triển.

Nó sẽ di chuyển nhanh.

How are you kẻ bắt kịp với tốc độ? >> Tôi nghĩ rằng cách duy nhất, đó là không chỉ dành riêng cho 10 năm tới.

Trên thực tế khi tôi bắt đầu Alibaba Cloud, chúng ta hãy cùng một triết lý.

Trên thực tế người dùng di chuyển rất nhanh hơn chúng tôi.

Nếu bạn nhìn vào những người sử dụng ở Trung Quốc chúng di chuyển rất nhanh có lẽ hơn bất cứ nơi nào khác xung quanh thế giới.

Nếu bạn sử dụng các dự án não thành phố, tôi sẽ nói dự án não thành phố về cơ bản là nói lên người, chúng ta cần khả năng tính toán hơn bất kỳ công việc khác.

Bạn thực sự có thể thấy điều đó.

Mọi người muốn bạn.

Nếu bạn không thể đáp ứng nhu cầu của họ, sau đó người khác sẽ làm điều đó.

Nó không phải cái gì chúng ta muốn di chuyển nhanh nhưng >> Bạn phải di chuyển nhanh.

>> Bạn phải di chuyển nhanh.

Đó là lý do tại sao Trung Quốc là đặc biệt.

Tôi muốn nói Trung Quốc không chỉ là một nơi cho thị trường.

Trung Quốc là nơi mà đẩy bạn di chuyển nhanh hơn.

Đó là quan trọng hơn quy mô thị trường.

>> Bạn nói công nghệ dữ liệu và loại công nghệ thông tin chuyển đến một thế giới mới.

Phần mềm cũng là một phần quan trọng của nó.

Phần mềm bạn phải tính toán, rõ ràng với Intel và các mối quan hệ mà bạn có.

Nhưng phần mềm được phát triển theo cấp số nhân.

Chắc chắn trong mã nguồn mở, chúng ta thấy đám mây Native Foundation đây.

Họ có thể sẽ có nền tảng Linux.

mã nguồn mở là sẽ phát triển theo cấp số nhân.

Hầu hết các mã sẽ được vận chuyển.

Nhưng bạn có nhiều dữ liệu ngày càng tăng theo cấp số nhân.

Phần mềm được ăn trên thế giới, nhưng dữ liệu được ăn phần mềm.

Điều đó có nghĩa dữ liệu lớn hơn phần mềm.

Nếu bạn nhìn vào nó như vậy, đó là siêu quan trọng.

Là kiến ​​trúc sư mới, bạn và tôi đã chỉ nói về cách chúng tôi đã trong ngành công nghiệp một thời gian.

Bạn chắc chắn có một sự nghiệp tuyệt vời từ Microsoft tại Alibaba.

Một thế hệ mới của các kiến ​​trúc sư và các nhà phát triển sẽ tạo ra những đổi mới mới xung quanh năng động này của dữ liệu.

lời khuyên của bạn là gì và làm thế nào để bạn xem rằng nếu bạn là 21 tuổi một lần nữa ngay bây giờ và bạn đang đi để nhảy vào nghiên cứu và học thuật và hoặc trường.

Đó là một thế giới hoàn toàn mới.

>> Tôi nghĩ rằng có lẽ hai lời đề nghị.

Không nhất thiết cho thế hệ trẻ, nhưng tôi sẽ nói nó chỉ là một gợi ý cho thế hệ trẻ để thúc đẩy thói quen đó.

Điều đầu tiên mà bạn đề cập về các dữ liệu ăn phần mềm.

Vâng, tôi sẽ đặt nó ở một góc độ khác nhau.

Tôi có thể nói cho thế hệ cuối cùng, hai hoặc ba thế hệ cuối cùng, tôi sẽ nói kỷ nguyên máy tính, chúng ta đang thực sự nói về các phần mềm máy tính.

Đó là khá nhiều trong mọi việc.

Đối với thế hệ này, tôi sẽ nói chúng ta đang nói về điện toán cộng với dữ liệu.

hộp đó không phải là quan trọng, nhưng khả năng tính toán là quan trọng hơn.

Đối với thời đại máy tính, hộp rất quan trọng.

>> Không có hộp.

Đó là thế giới, đó là đám mây.

>> Đó là một điều.

Hàm ý cho điều này, tôi muốn thế hệ trẻ để đẩy, sau đó chúng ta cần mới cơ sở hạ tầng.

Suy nghĩ về việc xây dựng như một tầm nhìn vĩ đại, đã có máy tính trong mọi gia đình.

Đó là cơ sở hạ tầng.

Hôm nay khi bạn đang ở trong thời kỳ xử lý dữ liệu máy tính, cơ sở hạ tầng không phải là ở đó.

Tôi nghĩ rằng tầm nhìn cho Alibaba Cloud là đảm bảo rằng chúng tôi có cơ sở hạ tầng này trong 10 hoặc 20 năm tới để thế hệ trẻ có thể tận dụng điều đó và để làm điều đó đổi mới và sáng chế, giống như tính toán trong mọi gia đình.

>> Đó là rất quan trọng.

Tôi nghĩ rằng cũng nói cho các doanh nghiệp, làm thế nào các doanh nghiệp, tôi nhớ bắt đầu đầu tiên của tôi lên, Tôi đã phải mua tất cả các thiết bị này và đặt nó vào tủ quần áo điện thoại.

Bây giờ, hãy bắt đầu thăng và các doanh nghiệp nhỏ không cần bộ phận IT.

Đây là một khu vực tăng trưởng lớn chắc chắn cho Alibaba Cloud.

Nhưng bây giờ tất cả các doanh nghiệp có thể có một tủ quần áo nhỏ, không phải là một trung tâm dữ liệu lớn.

Điều này sẽ thay đổi bản chất của kinh doanh.

Vì vậy, làm việc và vui chơi được đến với nhau.

Điều này nói lên Bảo tàng chủ đề Cảm hứng ở đây, nơi bạn có thể có công việc và chơi loại của hội nhập nhưng vẫn chưa được tách biệt trong thế giới kỹ thuật số tương tự.

tầm nhìn của bạn về chiều hướng mới này của tất cả mọi thứ là những gì không phải là chỉ kỹ thuật số? Bạn có thể có một cuộc sống tương tự và trộn nó với kỹ thuật số.

>> Thực ra tôi đã luôn luôn buồn.

Nó không, thế giới không bao giờ chỉ có một bên.

Nó luôn luôn có hai mặt.

Sự khác biệt là bên nào quan trọng tại một thời điểm cụ thể.

Cũng giống như khi người ta nói về kỹ thuật số và analog, analog sẽ tồn tại mãi mãi.

Thật khó để bạn có thể giết người.

Câu hỏi đặt ra là liệu bạn có thể tìm thấy vẻ đẹp nhất từ ​​các kỹ thuật số cùng một lúc bạn có thể một phần đẹp nhất của analog.

Tôi có thể nói rằng những người, giống như khi nói về các phần mềm, người vẫn còn yêu phần cứng.

Và mọi người vẫn yêu khi chạm vào.

Các kỹ thuật số phải chắc chắn rằng nó có vẻ tốt.

nó sẽ làm việc so với nó có vẻ tốt? Tôi có thể nói chúng tôi muốn chắc chắn mọi người đang sống trong một thế giới với hai bên, thay vì chỉ đem lại cho họ một mặt của thế giới.

>> Bạn nói người vẫn yêu phần cứng.

Tôi luôn luôn nói, một ổ đĩa xe nhưng vẫn có một động cơ, và người thích để hiểu được động cơ.

Có một nền văn hóa sản xuất tại Hoa Kỳ đó là được phát triển trong hai thập kỷ qua.

Và bây giờ thậm chí đẩy nhanh hơn là văn hóa sản xuất vì sự cạnh và làm thế nào công nghệ đã trở thành một phần của vải của cuộc sống.

Làm thế nào để bạn thấy rằng văn hóa sản xuất được kích hoạt bởi các dịch vụ điện toán đám mây hơn? Vì ai cũng có thể làm cho một chiếc ván trượt hoặc xe gắn máy hoặc một máy tính hoặc một thiết bị ngay bây giờ.

Powering rằng với đám mây là một cơ hội.

Làm thế nào để bạn xem đó? >> Tôi có thể nói rằng cuối cùng, nếu chúng ta có định nghĩa rộng của một đám mây, tôi sẽ nói cuối cùng, tất cả những gì làm cho nhà sản xuất sẽ là một phần của đám mây.

Khi nói về những đám mây, chúng tôi đang thực sự nói về Internet, do đó mỗi phần cứng, mỗi mảnh của phần cứng sẽ là một phần của Internet.

Tôi xin nói, nếu bạn nhìn vào sự phát triển của Internet, Internet, nó chỉ là một xương sống ở đầu.

Thực sự là cuộc cách mạng đầu tiên trên Internet đã thực sự là để đảm bảo rằng tất cả các mảnh của phần mềm là một phần của Internet.

Đó là cách chúng tôi đã nhận các trang web trên toàn thế giới.

Tôi có thể nói khi nói về văn hóa nhà sản xuất, tôi sẽ nói cuối cùng mà tất cả các mảnh phần cứng sẽ là một phần của Internet.

Vì vậy, Internet sẽ không trọn vẹn nếu thiếu phần cứng.

Trong ý nghĩa đó, các đám mây là một phần thực sự cần thiết về điều đó.

>> Có một số điều thực sự thú vị xảy ra ở đây ở Trung Quốc mà tôi rất thích thú.

Một trong số đó là bản chất của các cơ sở người dùng và khoảng cách giữa các bạn là điều đó.

Ở Mỹ một quy mô tương tự nhưng nó loại trải rộng trên một loạt các nhà cung cấp điện toán đám mây khác.

Tuy nhiên, hiện tượng thú vị như dữ liệu phát triển theo cấp số nhân, như phần mềm phát triển theo cấp số nhân trong mã nguồn mở, mọi thứ đang trở nên phi tập trung hơn.

Nếu không nói về toàn bộ các dịch vụ đồng xu đầu tiên, tôi biết Trung Quốc đã cấm nó và Nga sẽ cấm nó.

Các nước khác đang đặt một cái kẹp xuống tệ crypto.

Đưa rằng sang một bên, có vẫn blockchain như một tạo khả năng phá hoại tiềm năng.

Bạn đang nhìn thấy phân cấp trở thành một kiến ​​trúc mới năng động bởi vì bạn có để hỗ trợ sự phát triển của các thiết bị này ở mép.

tính toán phân phối đã được khoảng một thời gian, nhưng bây giờ là một kiến ​​trúc phân cấp động tồn tại.

Làm thế nào để bạn đạo mà hướng công nghệ? >> Bạn cần phải tách biệt với kiến ​​trúc phân phối so với vị trí vật lý của nó.

Tôi có thể nói tôi thích ý tưởng blockchain rất nhiều.

Tôi nghĩ rằng cuối cùng nó sẽ là một phần của Internet.

Nó không chỉ là một cái gì đó mà ngồi trên đầu của Internet.

Nó sẽ là rất cơ bản, giống như TCP và IP.

Đây là mức thấp, vì vậy đây sẽ là một phần của Internet thay vì đứng trên đỉnh Internet.

Cuối cùng, trong ý nghĩa đó, Internet sẽ rất phân tán.

Bằng cách nghĩ rằng nó không có gì, không có phân cấp tồn tại.

Bạn vẫn cần, mặc dù thể chất, nó ở một nơi.

>> Nó gần như phân cấp, không phải 100 phần trăm.

>> Yeah, yeah.

Rõ ràng điều này sẽ khác nhau.

Nếu không có Internet, mà không cần phần mềm mới, mà về cơ bản, giống như PC.

PC thực sự là trong một hộp duy nhất, và chúng tôi sử dụng tất cả các phần mềm trong một hộp.

Chúng tôi phân phối kiến ​​trúc.

Chúng ta có thể phân cấp, nhưng tất cả mọi thứ thực sự được phân phối.

Bạn vẫn không thể theo dõi đó.

Bạn đặt như một cuộc họp.

Một dịch vụ trong một trung tâm dữ liệu.

Nó thực sự phân phối trên dịch vụ một cuộc họp này.

Trong ý nghĩa đó, nó được phân phối hoàn toàn.

>> Đó danh sách máy chủ cũng là một xu hướng lớn mà nếu bạn nói về rìa của mạng, bạn phải tiếp tục bước tính toán số liệu đôi khi.

Hoặc có tính toán trên các cạnh.

Vì vậy, điều này sẽ được tiếp tục phát triển, bạn sẽ thấy rằng cũng như phải không? >> Có, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng, nếu bạn sử dụng Silicon như một biện pháp cho khả năng tính toán này, tôi sẽ nói nếu bạn có thể thấy có silicon thêm về cạnh, nhưng tôi sẽ nói khi chúng ta đặt một silic trên mép, có lẽ bạn phải đặt 100 silicons trên đám mây.

Nó vẫn còn loại lượng– >> Đó là một mối quan hệ.

>> Đó là một mối quan hệ, giống như cơ thể của chúng tôi là rất quan trọng nhưng não tiêu thụ hầu hết oxy.

>> Điều quan trọng là những gì trong các đám mây sau đó.

Bạn có để có máy tính, có những tỷ lệ.

Nó phụ thuộc vào kiến ​​trúc.

>> Vâng, vâng.

>> Câu hỏi cuối cùng cho bạn là như các folks tại Silicon Valley, nơi chúng tôi có trụ sở, và Palo Alto muốn biết là Alibaba, ý ​​nghĩa của nó đối với họ? Nếu bạn có một cơ hội để nói một vài điều về những gì Alibaba Cloud là sang Mỹ, những gì sẽ bạn muốn nói? >> Tôi có thể nói rằng thực sự họ sẽ chỉ cần đặt điện toán đám mây sang một bên.

Chỉ cần nhìn vào những gì nó thực sự có nghĩa đằng sau đó.

Tôi nghĩ rằng các đám mây, chúng tôi có một sự hiểu biết về những gì mà điện toán đám mây thực sự có nghĩa.

Ít bắt đầu thực sự, tôi sẽ không gọi cho công ty một công ty điện toán đám mây.

Tôi sẽ gọi nó là một công ty máy tính nói chung.

Nó thực sự là một phần nhỏ của những gì đang suy nghĩ ở Trung Quốc.

Một lần nữa, nhận xét của tôi không chỉ là để xem Trung Quốc là thị trường để bán sản phẩm của bạn.

Để xem Trung Quốc như là nơi để truyền cảm hứng cho việc có một sản phẩm mới.

>> Và đó là một thế giới toàn cầu hiện nay, thế giới là phẳng.

>> Vâng, giống như Hoa Kỳ, nó không phải, đó là một nơi truyền cảm hứng.

Tất cả những người xung quanh thế giới với nhau để có một ý tưởng mới.

Tôi nghĩ rằng mọi người ở Trung Quốc chỉ yêu những điều mới mẻ.

Họ thích thử những điều mới.

Nó thực sự có thể chụp kích thước của bạn của sự đổi mới của bạn.

>> Và đó là một sự hợp tác toàn cầu, thật thú vị.

hiện tượng đang xảy ra để tiếp tục.

Bạn đã thực hiện công việc tuyệt vời ở đây.

Chúc mừng Bảo tàng Inspiration và các dự án bạn đang làm việc trên.

câu hỏi riêng tư cho bạn.

bạn là gì vui mừng về bây giờ? Chúng tôi loại đùa về bao nhiêu tuổi bây giờ chúng tôi đang có, nhưng những người trẻ chắc chắn có một lớn tương lai phía trước của họ.

Nhưng bạn có rất nhiều kinh nghiệm và bạn đang chỉ đạo ủy ban kỹ thuật của Alibaba trên nhóm cũng như là người sáng lập của đám mây.

bạn là gì vui mừng về ngay bây giờ, nói về mặt kỹ thuật? tác động lớn, hay chỉ là những gì? làn sóng lớn mà bạn thích là gì? >> Tôi nghĩ rằng nó rất thú vị trong một vài điều, ba điều tôi sẽ nói.

Là người đầu tiên thực sự là về chỉ cần nhìn vào công nghệ riêng của mình.

Cũng giống như khi tôi đã mô tả cuốn sách của tôi, nó thực sự, thực sự thú vị trong cuộc sống của bạn nếu bạn có thể nhìn thấy Internet cộng với dữ liệu tính toán và cộng, nguyên nhân chúng với nhau.

Cũng giống như bạn có động cơ này, bạn có máy bay, một vài điều, họ đang cùng nhau bất cứ nơi nào.

Đây là một kỷ nguyên rất, rất thú vị.

Đây không phải là chỉ là về một kỷ nguyên công nghệ.

Đó là một kỷ nguyên mà tất cả mọi thứ xảy ra cùng một lúc, vì vậy đó là rất thú vị.

Đó là một điều.

Điều thứ hai là bạn đọc về các thành phố xung quanh ở đây, tôi nghĩ rằng Alibaba các Hanzo, nó chỉ là một rất đặc biệt đối với Alibaba, nhưng tôi nghĩ rằng đó là đặc biệt đối với các công ty khác cũng.

Vì vậy, nơi này là rất đặc biệt.

Chỉ cần cung cấp cho bạn một ý tưởng bạn đang ở đâu, lĩnh vực này có con sông nối mạng nhất trong quá khứ.

Nếu bạn nhìn vào bản đồ, nó giống như Internet.

Tôi có thể nói, tất cả mọi người ở đây, chỉ cần suy nghĩ của họ.

Nó chỉ là trên một tư duy Internet.

Thậm chí quay ngược lại 100, 200 năm trước vì sông là cách duy nhất để họ đi du lịch, cho communications– >> Đó là dữ liệu trở lại sau đó.

>> Đó chính là quan điểm của tôi, nhìn thấy.

Nếu bạn nhìn vào bản đồ, vì vậy đây là rất thú vị.

Một điều khác về điều đó Alibaba, đối với tôi, Alibaba bạn biết Alibaba, chúng tôi có một ý kiến ​​rất rộng.

Bạn có thể cảm thấy rằng.

Từ quan điểm kỹ thuật của xem, mà về cơ bản có nghĩa là nó là nơi bạn có thể chạm mọi khía cạnh công nghệ.

Bạn có một rất nhẹ, very– >> Bạn có một khẩu độ diện tích bề mặt lớn để nhìn vào tác động của cuộc sống.

>> Vì vậy, bạn suy nghĩ về những ba điều với nhau.

Thật khó để nói rằng, bạn tốt hơn có được vui mừng.

>> Đó là một thời gian tuyệt vời để được trong công nghệ, phải không? Giải trí, thương mại điện tử, dịch vụ web.

>> Đối với tôi, khi tôi làm việc trên các dự án não thành phố, nó chỉ là sự khởi đầu của máy học.

Rất nhiều người, họ đang đấu tranh cho như thế nào, khi người ta nói về nhận dạng giọng nói, họ đang chiến đấu cho một mét cuối cùng cho nhận dạng giọng nói.

Nhưng nếu bạn đang nói về não thành phố, đó là thế giới.

Dự án AI lớn nhất.

Và nó chỉ là khởi đầu.

Chúng tôi chỉ bắt đầu với một phần trăm.

>> Nó phải là rất nhiều niềm vui.

Bạn có rất nhiều dữ liệu để làm việc với.

Bạn có hội nhập cuộc sống thực.

Đó là siêu thú vị.

Khi chúng ta sẽ nhìn thấy bạn trong Thung lũng Silicon? >> Tôi xuất hiện thường xuyên để Silicon Valley mỗi năm hai hoặc ba lần.

Có lẽ chúng ta sẽ thấy đôi khi vào đầu năm tới.

>> Cảm ơn bạn rất nhiều vì thời điểm đó, đánh giá cao nó.

>> Cảm ơn các bạn đã đến tham dự hội nghị và đến bảo tàng.

>> Cảm ơn bạn rất nhiều vì cảm hứng của bạn.

>> Cảm ơn bạn.

>> Cảm ơn bạn.

Tags
Show More
Close